Friday, 29 February 2008

Sky Watch Friday # 1


Clouds in contact with the ground.


Sunset in Drammen

Have a great weekend and Happy Sky Watching........

Wednesday, 20 February 2008

Vårstemning i Drammen

Noen bilder vi tok på vår vei langs strand promenaden ved Drammens elva 17.februar.
Det var solskinn og 10 grader så vi fikk årets første vårfornemelser.Speilbilde av by brua.Monday, 18 February 2008

Perlemorskyer Gulskogen Gård

Perlemorskyer eller polarstratosfæriske skyer er skyer som blir danna om vinteren i stratosfæren i høgder på 15000 til 30000 m, og ligg dermed dobbelt så høgt som cirrusskyer i troposfæren.
Danning
Stratosfæren er svært tørr og skyer, som er svært vanleg i troposfæren, oppstår sjeldan. I den ekstremt kalde polarvinteren kan det dannast forskjellige stratosfæriske skyer, som blir klassifisert ut frå den fysiske tilstanden eller kjemiske samansettinga.
Perlemorskyer blir danna i svært låge temperatuar, under -78°C. Temperaturen kan bli så låg i den lågare stratosfæren om vinteren. I Antarktis kan temperaturar under -88°C ofte danne perlemorskyer type II. Slike låge temperaturar er ikkje så vanleg i Arktis. På den nordlege halvkula kan kraftig vind over fjell skape fjellbølgjer som forplantar seg oppover i atmosfæren. Der lufta stig mot bølgjetoppane blir lufta ekstra avkjølt, og den svært tørre lufta kan kondensere til skyer.
Sidan desse skyene blir danna svært høgt, kan sola skine på dei frå under horisonten. Solstrålene blir brote i iskrystallane på same måte som når lys går gjennom eit prisme, og eit flott fargespekter oppstår. Ein kan best sjå perlemorskyer når sola er like under horisonten.
¤
Polar stratospheric clouds (PSCs), also known as nacreous clouds, are clouds in the winter polar stratosphere at altitudes of 15,000–25,000 metres (50,000–80,000 ft). They are implicated in the formation of ozone holes, their effects on ozone depletion arise because they support chemical reactions that produce active chlorine which catalyzes ozone destruction, and also because they remove gaseous nitric acid, perturbing nitrogen and chlorine cycles in a way which increases ozone destruction.
¤

Månebilder - Moon picture

Et utsnitt av bilde underNattbilde

Oslo Nattbilder (Night shot`s)

Noen nattbilder fra Oslo
©click on the picture to enlarge

Drammen Nattbilder (Night Shot`s)

Noen nattbilder fra Drammen.

©click on the picture to enlarge

Drammenselva

Broen Ypsilon

Broen Ypsilon

Broen Ypsilon

Ypsilon

Papirbredden

Papirbredden

Aass Bryggeri

Aass Bryggeri